Regulamin

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego Serwisem.

1) Każdy Użytkownik potwierdza, że zapoznał się i zaakceptował treść niniejszego Regulaminu, oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

2) Każdy Użytkownik potwierdza, że wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych dobrowolnie przez niego danych osobowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.).

3) Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody przez Użytkownika na otrzymywanie wiadomości systemowych za pomocą poczty email.

4) Użytkownik publikuje w Serwisie wszelkie materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za materiały użytkowników.

5) Do korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę  niezbędne jest korzystanie z urządzenia zapewniającego dostęp do sieci Internet, oraz przeglądarki internetowej.

6) Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji ani logowania, jednakże zalogowani Użytkownicy mogą publikować artykuły i komentarze. Dodając publikację lub komentarz, Użytkownik wyraża zgodę na zapisanie w bazie danych Serwisu adresu IP urządzenia, z którego dodano informację oraz czasu dodania zapisu informacji.

7) Publikowane na stronach Serwisu materiały o charakterze reklamowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego a Serwis nie bierze odpowiedzialności za ich treść.

8) Użytkownik dodając artykuł lub komentarz oświadcza, że przenosi autorskie prawa majątkowe na Administratora Serwisu na zasadzie wyłączności i na czas nieoznaczony, jednocześnie Administrator ma prawo do powielania i rozpowszechniania materiału a także do udzielania zgód innym osobom, bądź podmiotom na jego wykorzystywanie.

9) Dodawane przez Użytkowników publikacje i komentarze mogą być moderowane przez Redakcję.

10) Wszystkie opinie umieszczane w Serwisie są opiniami ich autorów (Użytkowników). Opinie zawarte w publikacjach i komentarzach nie są opiniami Redakcji a Administratora nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

11) Wszelkie wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Serwisu może podejmować tylko i wyłącznie Administrator.

12) Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu Serwisu w dowolnym momencie.

13) Sądem właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych ze stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla miejsca siedziby Administratora.